Het laatste restantje aan bomen wordt hier weggereden. Onze bomenman schat dat er in totaal wel zo’n vijftig tot zestig kuub hout is weggesleept. Nu is het onze beurt om de handjes te laten wapperen! Eens kijken hoe we het dal bij het beekje weer wat op kunnen schonen en ook maar eens gaan prakkiseren hoe we het pad weer wat recht zullen trekken. Onze bomenman heeft al beloofd dat hij een dezer dagen met een of andere ‘gladschuif machine’ langs zal komen om er overheen te gaan. Ach, en dan met wat extra graszaad her en der moet het er straks toch wel weer mooi bij liggen! Te strak en te mooi zal het overigens niet worden. Hoeft ook niet; een glad gazonnetje hier op onze berg zit er namelijk echt niet in!