Gisteren waren er wat rookpluimen te zien in de verte. Schreef ik pas geleden dat het hier verboden is om fikkie te stoken, als boer heb je nog de mogelijkheid om voor een bepaalde periode een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Het gaat dan veelal om het afbranden van de bermen aan de rand van de weilanden. Dit wordt meestal in het vroege voorjaar gedaan om onkruid, wilde braam, brem en verdroogd gras op te ruimen. De bermen worden zogenaamd gecontroleerd afgebrand; er staat altijd wel iemand bij te kijken. Ze zullen best wel ervaring hebben en de hier altijd aanwezige wind goed in de gaten houden maar ik ben toch altijd blij als het vuurtje weer gedoofd is.